|  | 

Inne

Zabezpieczenie auta

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w co niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy spieniężonego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc chroni nas przed płaceniem za szkody, które wyrządziliśmy i należy o tym nie zapominać. Spieniężone poszkodowanemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy specjalnie oraz wprawnie. Wtedy także nie ma co czekać na generali samochód zastępczy. Także w wypadku, kiedy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków, korporacja ubezpieczeniowa może pragnąć zwrotu kwoty, jaką spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, kiedy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To jednakże zależy też, z jakiej przyczyny mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeżeli taka jazda potrzebna była, bowiem staraliśmy się uratować czyjeś życie, zdrowie lub ewentualnie mienie, czy też kiedy ścigaliśmy osobę, jaka naturalnie popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga profesjonalne zgłoszenie szkody proama. Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Powinniśmy pamiętać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody materialne jak oraz te na zdrowiu. I nie musimy jedynie podróżować samochodem, jaki uległ wypadkowi – wtenczas warto wypełnić generali zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z wehikułu, a również załadunku oraz rozładunku tego pojazdu. Powinniśmy jednakże nie zapominać, że to na nas leży obowiązek udowodnienia powstałych szkód i ich wymiarów.

źródło: http://ansaf.eu

zabezpieczenie-auta

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • W jaki sposób możemy radzić sobie z upałami?

    Niegdyś Polska była takim krajem, w którym znaczna część społeczeństwa najzwyczajniej w świecie żyła na wsi. Jednak zwłaszcza po II wojnie światowej ten trend zaczął się niejako odwracać. Czyli bardzo wielu ludzi porzuciło wieś. Dzisiaj mamy 2013 rok, a więc ten rok, który doskonale pokazuje, że nie jesteśmy już rolniczym krajem. To bardzo dobrze –

  • Bardzo dobry program do wystawiania faktur

    Naprawdę często sytuacja jest taka, że najzwyczajniej w świecie są niezbędne dla nas pieniądze, ale nie mamy nic na koncie. To ciężkie, ale realia są jakie są. Jednak w zasadzie nie jest powiedziane, że zawsze powinniśmy pozyskiwać szybką pożyczkę czy rezygnować z wydatku. Co w takim razie możemy zrobić? Kapitalnym rozwiązaniem jest chociażby sprzedaż złomu.